Pozvánka na valné zhromaždenie....viac

             Vitajte na internetovej stránke Kinoklubu odboru mladých matičiarov vo Zvolenskej Slatine (KB OMM ZS). Chceme Vás informovať o svojej činnosti, o členskej základní, o pripravovaných akciách, ale aj priblížiť podujatia, ktoré organizujeme.

Kinoklub odboru mladých matičiarov Zvolenská Slatina

             Veríme, že prostredníctvo tejto stránky Vám aspoň trochu priblížime našu činnosť a budeme môcť aj takouto formou informovať širokú verejnosť o zaujímavých podujatiach, ktoré budeme pripravovať. V jednotlivých častiach nájdete veľa zaujímavých informácii, ktoré sme sa snažili prehľadne roztriediť, aby bola možná jednoduchá orientácia. V prípade vašich postrehov, námietok alebo otázok k samotnému KB OMM ZS píšte na adresu: kinoklubzs@szm.sk. Vaše postrehy k tejto stránke pošlite na: Johnoono@gmail.com